Искане за прихващане и възстановяване

Искане за издаване на документи

Заявление за издаване на данъчна оценка

/images/2016/05/pr.bmp

Банка: Обединена Българска Банка, IBAN сметка: BG07UBBS80028460754710, BIC код: UBBSBGSF

Кодовете за вид плащане: попълва се задължително в реквизит „вид плащане” на платежния документ според вида задължението:

44 14 00      ПАТЕНТ

44 21 00      ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ЛИХВИ

44 22 00      ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

44 23 00      ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА,ЛИХВИ

44 24 00      ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ЛИХВИ

44 25 00      ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПО ДАРЕНИЕ

1.0.7% – ПРИ ДАРЕНИЕ МЕЖДУ БРАТЯ И СЕСТРИ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА;

2.4% – ПРИ ДАРЕНИЕ МЕЖДУ ЛИЦА ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В Т. 1

44 25 00     ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН – 3.0% ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ИЛИ МПС

44 28 00     ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

44 65 00     НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

44 80 07     ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

44 80 13     ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.