Местни данъци и такси

Съобщения по чл.32 от ДОПК   – публикувани на 07.07.2021


Списък с длъжници към Община Антон 2018 

ПОЛУЧАТЕЛ  ОБЩИНА АНТОН

ОТДЕЛ  МДТ

Уважаеми данъкоплатци, своите задължения по местните данъци и такси към Община Антон може да заплатите по банков път, по посочената по долу сметка:

BIC код на ОББ: UBBSBGSF

IBAN сметка: BG 07 UBBS 80028460754710

 

Кодовете за вид плащане: попълва се задължително в реквизит „вид плащане” на платежния документ според вида задължението:

44 14 00      ПАТЕНТ

44 21 00      ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ЛИХВИ

44 22 00      ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

44 23 00      ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА,ЛИХВИ

44 24 00      ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ЛИХВИ

44 25 00      ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПО ДАРЕНИЕ

1.0.7% – ПРИ ДАРЕНИЕ МЕЖДУ БРАТЯ И СЕСТРИ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА;

2.4% – ПРИ ДАРЕНИЕ МЕЖДУ ЛИЦА ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В Т. 1

44 25 00     ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН – 3.0% ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ИЛИ МПС

44 28 00     ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

44 65 00     НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

44 80 07     ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

44 80 13     ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.