ДЕТСКА ГРАДИНА – С.АНТОН

Директор

Гришка Стефанова Лозанова

телефон за контакт: 07186/22-28;

 

    Процесът на предучилищно образование и осигуряване готовността на децата за училище се организира и провежда въз основа на държавен образователен стандарт. В община Антон задължителната предучилищна подготовка се осъществява в детската градина. В с.Антон функционират четири групи, формирани на възрастов принцип. Тук има обособени подготвителни предучилищни групи на 5 и 6 – годишни деца.

За възпитателно-образователния процес се грижат квалифицирани специалисти.

През лятото на тази година – 2021 г. ще бъде ремонтирана и напълно обновена детската площадка с нови съоръжения за игра на децата.

От 15 септември 2021г. ще бъде открита ясленска група в детската градина в напълно обновено помещение с нови мебели.

Оборудването на цялата детска градина е в съответствие с изискванията.

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.