Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба към Общински съвет – Антон в състав:

Председател

 1. Мино Ленков Димитров

Членове:

 1. Димитър Любомиров Гарчев
 2. Николай Иванов Николов
 3. Нели Цветанова Георгиева
 4. Никола Григоров Димитров

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика към Общински съвет – Антон в състав:

Председател

 1. Георги Тотов Лазаров

Членове:

 1. Николай Цветанов Николов
 2. Добромир Стоянов Генов

Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване и земеделие към Общински съвет – Антон в състав:

Председател

 1. Симеон Георгиев Симов

Членове:

 1. Магдалена Ненова Кънчева
 2. Иван Лазаров Димитров
 3. Нели Цветанова Георгиева
 4. Николай Иванов Николов

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет – Антон в състав:

Председател

 1. Николай Иванов Николов

Членове:

 1. Магдалена Ненова Кънчева
 2. Димитър Любомиров Гарчев
За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.