Четири постоянни комисии към Общински съвет – Антон, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба – с четири членове в състава си;

2. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика – с четири членове в състава си;

3. Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване и земеделие – с шест членове в състава си;

4. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – с четири членове в състава си.

Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба

към Общински съвет – Антон в състав:

Председател

1. Иван Красимиров Петков

Членове:

2. Цвятко Георгиев Лумбев

3. Николай Иванов Маджаров

4. Георги Тотов Лазаров

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика

към Общински съвет – Антон в състав:

Председател

1. Николай Иванов Николов

Членове:

2. Нели Цветанова Георгиева

3. Цветан Георгиев Маринов

4. Симеон Георгиев Симов

 

 

Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване и земеделие

към Общински съвет – Антон в състав:

Председател

1. Симеон Георгиев Симов

Членове:

2. Цветан Георгиев Маринов

3. Мино Ленков Димитров

4. Христо Кънчев Кънчев

5. Нели Цветанова Георгиева

 

 

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

към Общински съвет – Антон в състав:

Председател

1. Цветан Николов Христов

Членове:

2. Николай Иванов Николов

3. Мино Ленков Димитров

4. Николай Иванов Маджаров

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.