.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Обосновка и проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Антон  – публикувано на 16.10.2020

Проект на Наредба за определяне на размера на местните данъци в община Антон  – публикувано на 15.10.2020

Предложение за изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Антон за периода м.януари – м.декември 2020г.  – публикуванa на 18.09.2020

Предложение  за  допълнение  на  Годишна програма  за управление  и разпореждане  с имоти,  собственост на  Община Антон  за периода м. януари-м. декември 2020г. – публикуванa на 11.08.2020

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН – ПРОЕКТ  – публикуванa на 19.06.2020

Проект на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Антон  – публикуванa на 25.05.2020

Плана за защита от бедствия на община Антон  – публикуванa на 13.02.2020

Проект за изменение Наредба за определяне размера на местните данъци  – публикуванa на 05.02.2020

Проект на Наредба за управление на отпадъците  – публикуванa на 09.01.2020

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.