Проект за изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Антон – публикувано на 14.06.2024


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН – публикувано на 12.06.2024


Предложение за допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост и стопанисвани от Община Антон за периода м.януари-м.декември 2024г. – публикувано на 10.04.2024


Проект на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН

Мотиви


Предложение за допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост и стопанисвани от Община Антон за периода м.януари-м.декември 2024г. – публикувано на 22.03.2024 г.


Проект на Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС – Антон – публикувана на 23.02.2024 г.

Публикувано на 10.11.2023.


Обосновка и проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Антон  – публикувано на 16.10.2020


Проект на Наредба за определяне на размера на местните данъци в община Антон  – публикувано на 15.10.2020


Предложение за изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Антон за периода м.януари – м.декември 2020г.  – публикуванa на 18.09.2020


Предложение  за  допълнение  на  Годишна програма  за управление  и разпореждане  с имоти,  собственост на  Община Антон  за периода м. януари-м. декември 2020г. – публикуванa на 11.08.2020


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН – ПРОЕКТ  – публикуванa на 19.06.2020


Проект на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Антон  – публикуванa на 25.05.2020


Плана за защита от бедствия на община Антон  – публикуванa на 13.02.2020


Проект за изменение Наредба за определяне размера на местните данъци  – публикуванa на 05.02.2020


Проект на Наредба за управление на отпадъците  – публикуванa на 09.01.2020

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.