ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД 2021


Процедура по набиране на преброители и контрольори за Преброяване `2021 за територията на Община Антон

От 15 септември започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат Заявление по образец на гише Деловодство в административната сграда на Община Антон, с адрес: с. Антон, пл. „Съединение“ № 1, етаж II. При предстоящото преброяване в община Антон са определени: – 1 контролен район и 1 контрольор, – 4 преброителни участъка и 4 преброители, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат средно образование, да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия. Не се допуска кандидатите да са данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Преброителните участъци в община Антон са 4. Всеки преброителен участък включва около 350-4000 души и 200 жилища. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за всички преброители. На контрольора ще се заплаща на брой преброителни участъци. Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg Образци на необходимите документи са публикувани на сайта на Община Антон в рубрика „Преброяване 2021“ и ще могат да се получат и в деловодството на Община Антон.

Документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител.

Съгласие за обработване на лични данни

Автобиография

За информация на кандидатите за преброители и контрольори

Заповед на Председателя на НСИ за определяне на цени/ставки за извършваните дейности по провеждане на Преброяване 2021.

Указания за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори пo време на провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Информация за обработка на лични данни

Закон за преброяването и жилищния фонд

Указания за подбор

Процедура по набиране на преброители и контрольори

Информация лични данни

Организационен план

Заповед временна преброителна комисия

Автобиография-образец

Заявление-образец 

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.