Териториално-селищно устройство и управление на проекти
Главен архитект – арх. Гено Георгиев
Главен специалист „Строителство и кадастър” – Татяна Стаменова-Петрова
Младши експерт „Управление проекти” – Николина Михова
Младши експерт „Социални проекти” – Нонка Станкова
 тел.: 07186/ 23-00
Регистър на актове за собственост
Регистър на разпоредителните сделки с имоти
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗАВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП 
За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.