Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по  чл. 37в ал.2 от ЗСПЗЗ

Заповед №13/19.01.2022 на Кмета на община Антон

Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по  чл. 37в ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им съобразно, изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землището на с.Антон , общ. Антон, ЕКАТТЕ 00504, област София, за стопанската 2021 – 2022 година

Заповед № ПО-09-2259-3За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.