Съобщение за регистрация по чл.137 от ЗВМД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АНТОН ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ /НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ В СИСТЕМАТА НА БАБХ/ ПРАСЕТА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ В НАЙ-КРАТЪК СРОК ПО ЧЛ.137 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ.

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЕ ПОДАВАТ ДО ОДБХ, ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНА АНТОН.

Информация

 За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.