Данни от преброяване 2021 – Население в Софийска област към 7 септември 2021 г.

НАСЕЛЕНИЕ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Окончателни данни
От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и
жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим
детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към
определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Данни от преброяване 2021 – Население в Софийска област към 7 септември 2021 година.За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.