Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост

ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2089 Антон, пл. „Съединение” № 1
тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500
e-mail: obanton@abv.bg
website: www.antonbg.com

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 00504.502.99 по КККР, площ 939кв.м и административен адрес: с.Антон, ул.”Изгрев” №17. Начална тръжна цена – 12540,00лв.
Търгът ще се проведе на 24.11.2022г. от 14,00 часа в     административната сграда на Община Антон, пл.”Съединение” №1, ІІ-ри етаж.
Тръжна документация може да се закупи от деловодството на Общината на цена 20,00лв. до 16,00 часа на 23.11.2022г.
Заявления  за участие  се приемат до 17,00 часа на 23.11.2022г.

 

 За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.