Обява за публично оповестен конкурс  за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост

ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2089 Антон, пл. „Съединение” № 1
тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500
e-mail: obanton@abv.bg
website: www.antonbg.com

ОБЯВЯВА:

Публично оповестен  конкурс за продажба в пакет на поземлени имоти, частна общинска собственост, съставляващи ПИ 00504.152.11 с площ 4999кв.м, ПИ 00504.152.12 с площ 6164кв.м и ПИ00504.300.11 с площ 2718кв.м. Начална конкурсна цена – 21271,50лв.

Конкурсна документация може да се закупи от деловодството на Община Антон на цена 20,00лв. до 16,00часа на 23.11.2022г. Заявления  за участие се приемат до 17,00 часа на 23.11.2022г.

Конкурсните предложения ще се разглеждат на 24.11.2022г. от 14,15 часа в административната сграда на Община Антон, пл.”Съединение” №1, ІІ-ри етаж.

 За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.