ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

1. 00504.142.3 Местност ”Чифлика“ 4.001 Пасище,мера IХ кат. 12 лв.
2. 00504.158.3 Местност ”Гламе” 3.974 Пасище,мера VI кат. 12 лв.
3. 00504.159.54 Местност ”Дълбочица” 4.532 Пасище,мера IX кат. 12 лв.
4. 00504.173.56 Местност ”Гламе” Част-23.631 Пасище,мера X кат. 12 лв.
5. 00504.171.29 Местност ”Гламе” Част-135.174 Пасище,мера IХ кат. 12 лв.
6. 00504.179.4 Местност ”Гламе” Част-61.367 Пасище,мера X кат. 12 лв.
7. 00504.175.20 Местност ”Гламе” 1.626 Пасище,мера X кат. 12 лв.
8. 00504.173.119 Местност ”Гламе” 4.973 Пасище,мера X кат. 12 лв.
9. 00504.179.11 Местност ”Гламе” Част-55.085 Пасище,мера X кат. 12 лв.
10. 00504.29.1 Местност ”Чифлика“ Част-65.000 Пасище,мера X кат. 12 лв.
11. 00504.172.17 Местност ”Гламе” 3.397 Пасище,мера IX кат. 12 лв.
12. 00504.172.67 Местност ”Гламе” 13.617 Пасище,мера IX кат. 12 лв.
13. 00504.256.5 Местност ”Чифлика“ Част-107.000 Пасище,мера IX кат. 12 лв.
14. 00504.160.30 Местност ”Дълбочица” 15.953 Пасище VI кат. 12 лв.
15. 00504.176.32 Местност ”Гламе” Част-18.00 Пасище,мера Х кат. 12 лв.
16. 00504.137.19 Местност „Над село” 5.194 Пасище, мера Х кат. 12 лв.
17. 00504.157.1-част Местност ”Гламе” Част-139.000 Пасище, мера Х кат. 12 лв.
18. 00504.298.1 Местност ”Гламе” Част-42.768 Пасище, мера Х кат. 12 лв.
19. 00504.141.4 Местност „Над село” 11.113 Пасище, мера Х кат. 12 лв.
20. 00504.142.26 Местност „Над село” 5.928 Пасище, мера Х кат. 12  лв.

Общо дка.:   721.333За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.