Покана към гражданите, НПО и бизнес за провеждане на среща по проект: №BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в община Антон“.За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.