Публичен търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – частна общинска собственост

ОБЩИНА АНТОН – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1 e-mail: obanton@abv.bg, website: www.antonbg.com

тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – частна общинска собственост:

  • товарен автомобил с марка Рено – Меган собственост на Община Антон, с параметри: 2011г., мотор – дизел, двигател №K9KH834R003873, рама №VF1BZASD545801964 с регистрационен №СО9071ВС. Начална тръжна цена: 4644,00лв. (четири хиляди шестстотин четиридесет и четири лева);
  • товарен автомобил с марка Пежо – Партнер собственост на Община Антон, с параметри: 2010г., мотор – дизел, двигател №10JBDY0000352, рама №VF37F9HSCAJ525803 с регистрационен №СО5655СМ. Начална тръжна цена: 6144,00лв. (шест хиляди сто четиридесет и четири лева);
  • ТАПП фургон, ЗИЛ 131 собственост на Община Антон, с параметри: шаси №722567, двигател №783223. Начална тръжна цена: 8144,00лв. (осем хиляди сто четиридесет и четири лева).

Тръжна документация, може да се закупи от деловодството на Общината на цена 20,00лв. до 17.00ч. на 07.08.2023г.

Търгът ще се проведе на 08.08.2023г. от 11:30 часа, в административната сграда на Община Антон, пл.“Съединение“ №1, II-ри етаж.

Заявления за участие се приемат до 17:00 часа на 07.08.2023г.

 

 

 

 За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.