Публичен търг с явно наддаване за недвижими имоти публична и частна общинска собственост

ОБЩИНА АНТОН – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1 e-mail: obanton@abv.bg, website: www.antonbg.com

тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500

 

О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти публична и частна общинска собственост на:

– имоти общинска собственост /ниви / за срок на ползване от 5 стопански години;

– имоти, стопанисвани от общината /по чл.19 от ЗСПЗЗ / за срок от 1 стопанска година.

Информация за търга, може да получите от сайта на Община Антон – www.antonbg.eu, както и на място в деловодството на общината.

  1. Тръжна документация, може да закупите на място в сградата на Общинска администрация.
  2. Търгът ще се проведе на 17.08.2023г. от 14:00 часа, в ритуалната зала на Читалище „Христо Ботев-1925“, като заявления се приемат в деловодството на общината в срок до 17:00 часа на 16.08.2023г.

Заповед 121/25.07.2023 г.

 За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.