Информация по приложение №2 за инвестиционно намерение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересуваните лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 и във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че в Общинска администрация – Антон е постъпило  искане за преценяване  на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ /РПИП/ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ НОВОКОНСОЛИДИРАНИ ВиК ОПЕРАТОРИ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: РПИП ЗА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, СОФИЯ“ с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО /МРРБ/

Предложения и становища по обявената процедура за гореописаното инвестиционно предложение се приемат в деловодството на Общината  в срок до 25.01.2024г.

Виж инвестиционното намерение

 

11.01.2024г.                                             Общинска администрация

 За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.