Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още три месеца

 

Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още три месеца

На 29.01.2024г. Кмета на община Антон – г-н Андрей Симов сключи допълнително споразумение към договор BG05SFPR002-2.001-0144-С01 с наименование „Грижа в дома в община Антон“. Проектът се финансира по процедура  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Актуалният период на изпълнение на проекта е от 06.02.2023г. до 06.06.2024г., като бюджетът му е на обща стойност 68 683.63 лева.

Удължаването на проекта ще допринесе за плавен преход във финансирането на услугата от проект към финансирана от държавата дейност, като най-малко 10 нуждаещи се лица ще имат ежедневен безплатен достъп до интегрирани услуги, насочени към грижа в дома, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, предоставяне на здравна информация.  Целите на проекта са  подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, ориентирани към индивида грижи, както и насърчаване на достъпа до социална закрила.

В резултат от реализация на проекта се очаква постигането на следните резултати – подобряване на координацията и интеграцията на социалните и здравни услуги, осигуряване на равен достъп до тях на хората от уязвимите групи, индивидуализация на предлаганата подкрепа, по-точна оценка на потребностите и прилагане на мултидисциплинарен подход, основан на сътрудничество и комуникация между здравните, социалните професионалисти и специалистите от други сектори.

 За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.