ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ОПФ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА СТОПАНСКАТА 2024/2025 ГОД.

ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ОПФ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА СТОПАНСКАТА 2024/2025 ГОД.

 

1. 00504.142.3 Местност ”Чифлика“ 4.001 Пасище,мера Х кат. 12 лв.
2. 00504.110.26 Местност „Язина“ 1.801 Пасище,мера V кат. 12. лв.
3. 00504.110.27 Местност „Язина“ 1.365 Пасище,мера V кат. 12 лв.
4. 00504.151.15 Местност ”Козница” 1.421 Пасище,мера Х кат. 12 лв.
5. 00504.153.19-част Местност ”Чифлика“ Част-95.476 Пасище,мера IX кат. 12 лв.
6. 00504.156.18 Местност ”Гламе” 164.480 Пасище,мера Х кат. 12 лв.
7. 00504.157.13 Местност ”Гламе” 4.048 Пасище,мера Х кат. 12 лв.
8. 00504.158.3 Местност ”Гламе” 3.974 Пасище,мера VI кат. 12 лв.
9. 00504.158.12-част Местност ”Гламе” Част-22.008 Пасище,мера VI кат. 12 лв.
10. 00504.173.124 Местност ”Гламе” 4.416 Пасище,мера Х кат. 12 лв.
11. 00504.174.56 Местност ”Гламе” 164.952 Пасище,мера Х кат. 12 лв.
12. 00504.176.32-част Местност ”Гламе” Част-23.800 Пасище,мера Х кат. 12 лв.
13. 00504.178.1-част Местност ”Гламе” Част-19.200 Пасище,мера Х кат. 12 лв.
14. 00504.181.26 Местност ”Гламе” 222.265 Пасище,мера X кат. 12 лв.
15. 00504.159.15 Местност ”Дълбочица” Част-16.000 Пасище,мера X кат. 12 лв.
16. 00504.137.19 Местност ”Над село” 5.194 Пасище,мера Х кат. 12 лв.
17. 00504.179.4 Местност ”Гламе” Част-61.367 Пасище,мера X кат. 12 лв.
18. 00504.175.20 Местност ”Гламе” 1.626 Пасище,мера X кат. 12 лв.
19. 00504.173.119 Местност ”Гламе” 4.973 Пасище,мера X кат. 12 лв.
20. 00504.168.111 Местност ”Усова връба” 5.841 Дере VI кат. 12 лв.
21. 00504.172.17 Местност ”Гламе” 3.397 Пасище,мера IX кат. 12 лв.
22. 00504.172.67 Местност ”Гламе” 13.617 Пасище,мера IX кат. 12 лв.
23. 00504.256.5-част Местност ”Чифлика“ Част-170.000 Пасище,мера IX кат. 12 лв.
24. 00504.33.2-част Местност ”Чифлика” Част-125.000 Пасище,мера  IX кат. 12 лв.
25. 00504.29.1-част Местност ”Чифлика” Част-400.00 Пасище,мера Х кат. 12 лв.
26.      0 00504.279.18 Местност „Чифлика” 2.000 Пасище, мера  IX кат. 12 лв.
27. 00504.279.19 Местност ”Чифлика” 3.676 Пасище, мера  IX кат. 12 лв.
28. 00504.169.5 Местност ”Маджар тепе” 5.896 Ливада  VI кат. 15 лв.
29. 00504.141.4 Местност „Над село” 11.113 Пасище, мера Х кат. 12 лв.
30. 00504.142.26 Местност „Над село” 5.928 Пасище, мера Х кат. 12  лв.
31. 00504.156.23 Местност ”Козница” 316.746 Ливада  VI кат. 15 лв.
32. 00504.155.13 Местност ”Гламе” 20.156 Ливада  VI кат. 15 лв.

Общо дка.:   1 905.737

 

 За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.