Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ

На основание 37и, ал.4 и 6 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/.


За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.