СТРУКТУРА НА ОБЩИНА АНТОН

Дирекция Финансово-стопанска дейност и административно обслужване

Мария Александрова Вътева – Директор на дирекция „ФСД”/ Главен счетоводител

Мария Николова Цвяткова – Главен специалист „Орган по прихода”

07186/ 22-30

Грета Николаева Христова – Старши специалист „ФСД и бюджет”

Даяна Петкова Пеева – Специалист „Деловодител”

Павлинка Симеонова Маджарова – Изпълнител Куриер-чистач

Дирекция Териториално селищно устройство и Управление проекти

Татяна Тодорова Стаменова-Петрова – Главен специалист „Строителство и кадастър”

Симона Георгиева Симова – Старши специалист „ГРАО”

Николина Цветанова Михова – Старши експерт „Управление проекти”

Нонка Стоянова Станкова – Младши експерт „Социални проекти”

Елица Радкова Димитрова – Старши специалист „Обществени поръчки и финанси”

Тодор Иванов Куртов – Главен специалист „Техническа поддръжка”

Ненчо Георгиев Червенков – Специалист „Обществен ред и комунални дейности”

Генади Милчев Кънчев – Изпълнител „Полски пазач и озеленител”

Найден Димитров Иванов – Изпълнител „Полски пазач и озеленител”

Нина Цанова Маркова – Изпълнител завеждащ „Пенсионерски клуб”

Тереза Георгиева Дончева – Главен специалист „Технически секретар и ОбС-Антон”

Отбрана и сигурност

Елена Върбанова Николова – Специалист „ОМП и охрана”

07186/ 23-60

0885328664

Иванка Божкова Стефанова – Изпълнител Дежурен ОбСС

Цецка Илиева Александрова – Изпълнител Дежурен ОбСС

Николай Нешов Байловски – Изпълнител Дежурен ОбСС

Станка Станчова Александрова – Изпълнител Дежурен ОбСС

Мария Атанасова Вълкова – Изпълнител „Охрана и поддръжка”

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.